אגודת הסטודנטים הינו גוף סטודנטיאלי נבחר, אשר מטרתו לפעול למען ציבור הסטודנטים ללא מטרת רווח או מניעים פוליטיים. האגודה נבחרת אחת לשנה בבחירות דמוקרטיות ישירות וחשאיות, והיא מציעה את שירותיה לכל ציבור הסטודנטים ודואגת לרווחתם במהלך לימודיהם הסטודנטיאליים בכל החוגים והתארים, תוך שמירה וקידום האינטרסים האקדמאים והתרבותיים שלהם.

האגודה אשר מפוקחת על-ידי רו"ח, היא עצמאית ואינה מוגבלת ע"י המכללה או ע"י גופים אחרים. דאגתה הראשית של האגודה היא רווחתם של הסטודנטים בכל דרך אפשרית, החל מייצוג ופתרון בעיות מול הסגל וההנהלה, וכלה בארגון פעילויות, פרויקטים וממשקים לשיפור תנאי הסטודנטים בשנות לימודיו במכללה. כמו כן, האגודה דואגת לייצג את ציבור הסטודנטים כלפי מוסדות המכללה בכל העניינים האקדמיים הנוגעים ללימודים במכללה וכלפי כל רשות, מוסד, גוף או אדם אחר.

כל הפעולות והשירותים של אגודת הסטודנטים נעשים ע"י סטודנטים שנבחרו בבחירות דמוקרטיות, ופעילויות האגודה, המתקיימות במהלך כל השנה האקדמית, מגוונות ומשפיעות על חיי הסטודנטים בתחומים שונים בקמפוס ומחוצה לו.

הוועד המנהל של האגודה מורכב ממספר חברים, כאשר היו"ר נבחר במסגרת הבחירות והוא ממנה את שאר התפקידים המקצועיים בעמותה: סגן יו"ר, מנכ"ל, רמ"ח פנים, רמ"ח רווחה, רמ"ח אקדמיה, רמ"ח תרבות, רמ"ח דוברות, רמ"ח גזברות ורמ"ח דו-קיום. כמו כן, בבחירות נבחרים גם נציגי החוגים המרכיבים את מועצת האגודה אשר מטרתם לדאוג לסטודנטים בחוג שבו הם לומדים.