מייל

תפקיד

yor@yvc.ac.il

יו"ר

 

mmyor@yvc.ac.il

סגן יו"ר

 

agudam@yvc.ac.il

מנכ"ל

 

aguda@yvc.ac.il

מנהלת משרדי האגודה

 

abikoret@yvc.ac.il

יו"ר ועדת ביקורת

 

akademi@yvc.ac.il

רמ"ח אקדמיה

 

logisti@yvc.ac.il

רמ"ח רווחה

 

pnim@yvc.ac.il

רמ"ח פנים

 

ramigzar@yvc.ac.il

רמ"ח דו-קיום

 

tarbut@yvc.ac.il

רמ"ח תרבות

 

shivook@yvc.ac.il

רמ"ח שיווק

 

dover@yvc.ac.il

רמ"ח דוברות

 

gizbar@yvc.ac.il

רמ"ח גזברות